VOORWAARDEN voor deelname aanvraag Salon Sittard-Geleen 2018 – 2019

Vooraf ter attentie:

Door de relatief korte voorbereidingstijd hanteert De Salon een strakke aanmeldingsprocedure. Binnenkort volgen de voorwaarden op deze site.