Wilt u zich aanmelden? Klik hier voor het Inschrijfformulier Salon Sittard-Geleen 2018-2019

Je wordt verzocht dit inschrijfformulier uiterlijk 31 december 2017 volledig in te vullen en te retourneren, bij voorkeur per mail naar info@www.salonsittard.test.eijdemsinternet.nl

Opgelet: kunstenaars uit de Euregio kunnen zich aanmelden voor deelname aan De Salon. U hoeft niet per definitie in de Westelijke Mijnstreek te wonen, maar u dient wel een bepaalde band met deze regio te hebben. Gelieve dit bij uw motivatie nader te vermelden.