De Salon

Salon Sittard Geleen


De Salon

25/26 jaar Salon sittard-Geleen. De Salon, wordt georganiseerd door de Stichting De Salon Sittard-Geleen in samenwerking met het Museum voor Hedendaagse Kunst De Domijnen (13e editie). De Salon 2021-2022 wordt gehouden van 3 oktober 2021 t/m 23 januari 2022. Het Thema van deze Salon is: LANDSCHAP 2.1

De curatoren Marjo Boesten en Arjen van Prooijen willen aangeven dat het hierbij gaat om een ruime opvatting van het thema.
Ze streven naar een gevarieerde tentoonstelling met een veelheid aan interpretaties en beeldende disciplines.

Opgelet: de werken op deze website getoond zijn keuze werken van de kunstenaars en NIET de werken die tijdens de expositie worden getoond.

Deelnemende kunstenaars Salon 2021-2022

Marcel Willems
Anne-marie van Sprang
Marianne van der Bolt
Brigitta Santegoeds
Brecht Koelman
Lisanne Hoogerwerf
Corry Zwart
David Roosenberg
Titia Eggen
Emile Hermans
Eva Krause
Fienke Teeken
Francy Finken
Gladys Zeevaarders en Sophie Johns
Gommaar Gilliams
Guusje van Noorden
Hans Silvius
Harry van der Aart
Natascha Waeyen
Arno Sijben
Casper Verborg
Riet Brouwer
Mattanja Coehoorn
Stefan Peters
Josha Potgiesser
Karin Bos
Kristel ter Beek
Laura van Eik
Margriet Thissen
Marcel van der Vlugt
Urban Stark
Mak Camps
Marielle Soons
Morena Bamberger
Nico Yerna
Nieke Lemmens
Ri-Jeanne Cuppens
Sara Bachour
Stella Burggraaf
Tanya Janssen
Ted van Meijel
Ubaldo Sichi
Ebba Vispad
Yvette de Vries

Op deze website vindt u informatie over de betreffende kunstenaars onder het kopje 'kunstenaars'.

Motivatie keuze thema 'Landschap 2.1'

Het NBTC heeft in het kader van Perspectief 2030 een aantal themajaren. In 2021 gaat dat een ‘Ode aan het Nederlands Landschap” worden. Dit is de aanleiding voor de Stichting De Salon Sittard-Geleen om in 2021 een expositie te openen in museum De Domijnen in Sittard met als werktitel “Landschap 2.1”.

Het landschap in onze directe omgeving rond  Sittard-Geleen is een heel bijzonder en bovendien een kwetsbaar landschap. De gemeente grenst zowel aan België als Duitsland en is in dat opzicht tamelijk uniek. De landsgrenzen van Duitsland en België vervagen wellicht door het begrip Euregio maar worden nog altijd als grens ervaren. Met de Grensmaas aan de Belgische kant is ook een fysieke grens direct zichtbaar. Bij Sittard-Geleen begint het heuvelland met de Kollenberg als meest noordelijke heuvel. Het gebied wordt wel de poort naar Zuid-Limburg genoemd.

De contrasten in het landschap van Sittard-Geleen worden niet alleen als schoonheid ervaren. Dat schoonheid van de natuur eeuwig en altijd blijft en niet wordt aangetast is een illusie. Er is wel degelijk sprake van aantasting en verandering. De Staatsmijn Maurits in Geleen, het latere DSM, Nedcar en de containerhaven in Born hebben het gebied een ander aanzien gegeven.

Als je als automobilist over de A2 naar het Zuiden reist, dan is de eerste afslag Sittard bij een industrieel complex, Nedcar. De tweede afslag op deze autobaan enkele kilometers verder is bij het grote chemisch industrieterrein Chemelot. Heel duidelijk wordt dan dat schoonheid en kwetsbaarheid elkaar ook in de weg kunnen staan.

Aan de oostgrens van Sittard overheersen grensoverschrijdende natuur- en landbouwgebieden het landschap. Ten zuiden van Sittard is momenteel het project ‘Corio Glana Highlight 20’ in uitvoering. Een grootschalig project van Waterschap Limburg, Provincie Limburg, gemeente Sittard-Geleen en Natuurmonumenten.

Het doel van de expositie wordt om een brede kijk op het toekomstig landschap te ontwikkelen om daarmee de bewustwording en de ideeën over schoonheid en kwetsbaarheid van het landschap rond onze gemeente te verbreden en misschien te veranderen.

Het landschap om ons heen lijkt zo gewoon dat we meestal naar het buitengewone landschap willen kijken en de schoonheid van ons eigen landschap niet meer zien.

Onze interesse voor het landschap wordt gewekt als het ons verontrust óf juist rust en recreatie verschaft. Wij ervaren de diversiteit, maar ook de verschraling. Wij weten dat biodiversiteit wenselijk is maar op de proef wordt gesteld. Dat enerzijds boeren en anderzijds de wens tot natuurbeheer worstelen met dilemma’s bij iedereen bekend.

De beleving van het landschap wordt ervaren via onze zintuigen:  het licht, de ruimtelijke  beleving, de geuren, de kleuren en het geluid. Dit zou de invalshoek van kunstuitingen kunnen zijn. Wij hopen dat dat een verfrissende blik zal opleveren.

Alle leeftijden, alle sociale groeperingen hebben met de openbare leefomgeving te maken.

Wij zetten het focus op landschap via de kunstuitingen. De geselecteerde kunstenaars doen dat door hun beeldend werk.

In de loop van 2021 wordt een educatief programma ontwikkeld bij de expositie “Landschap 2.1”. Het programma is gericht op scholieren, studenten, volwassenen en senioren, zowel inwoners als bezoekers van de gemeente Sittard-Geleen.

De Expositie LANDSCHAP 2.1:

Meer dan 40 kunstenaars die een binding hebben met de regio Sittard-Geleen zijn door de beide curatoren, Arjen van Prooijen en Marjo Boesten, uitgenodigd om werk aan te leveren voor de expositie in het museum voor Hedendaagse Kunst in De Domijnen aan De Ligne in Sittard.

Logo

Over ons

Contact

Contact