Bij elke editie van De Salon wordt er door het bestuur van De Salon een nieuwe gastcurator uitgenodigd. Deze gastcurator is eindverantwoordelijk voor de selectie van de kunstenaars en de te exposeren werken en voor de inrichting van de tentoonstelling.

In de voorgaande edities hebben reeds diverse gastcuratoren, zoals Erik de Jong, Chequita Nahar, Ad Himmelreich en Vera Schoffelen, Arno Sijben prachtige exposities neergezet.

2018-2019
Curator/kunstenaar Joep Vossebeld

Kunstenaar en curator Joep Vossebeld (1989) is geïntrigeerd door de absurditeit van ons dagelijks leven. Wat hij ziet en ervaart zet hij om in tentoonstellingen, installaties en boeken. Deze opstellingen van zelfgemaakt kinderspeelgoed, gevonden stenen, teksten en opgegraven gebruiksvoorwerpen uit andere tijden geven vorm aan een persoonlijk landschap. Met de nodige ironie nodigt de gids Joep Vossebeld de toeschouwer uit om mee rond te dwalen in deze speeltuin en de weg te vinden van verhaal naar geschiedenis.

Veel van Joep’s projecten ontstaan door samenwerkingen met kunstenaars, schrijvers en muzikanten. Zo werkt hij sinds 2011 met Charlotte Lagro en Chaim van Luit onder de naam Studio Oneindigheid en is hij sinds 2014 actief voor kunstenaarsinitiatief B32 in Maastricht. Tevens is hij gast-curator voor Bonnefantenmuseum Maastricht en docent bij kunst-academie Tongeren en MAFAD Maastricht. Binnen de Euregio is hij actief voor Creative Hub Euregio (CHE) en Space Collection.

www.joepvossebeld.com