Bodytalk: educatief programma voor PO en VO

Educatief programma

De onderstaande activiteiten worden aangeboden tijdens de openingsweken van de expositie. Deze expositie opent op zaterdag 16 september 2023. Dus vanaf week 38 is iedere dinsdag en woensdag mogelijk tot en met week 47. Op zondag 26 november 2023 sluit de expositie.

Er wordt op dit moment door de stagiairs gewerkt aan het educatief programma. Een eerste concept van de aangeboden lessen ziet u hier.

Bij alle opdrachten maakt een rondleiding door de expositie deel uit van de opdracht.
A1 = bovenbouw havo/vwo: Lichamen tekenen;
A2 = bovenbouw havo/vwo: discussie rond het thema ‘lichamen in de kunst’;
A3 = bovenbouw havo/vwo: een gewassen inkt portret maken
A4 = basisonderwijs, groep 5 t/m 8: het tekenen van een fantasiemens. Wat de leerlingen hebben gezien tijdens de rondleiding gaan ze combineren met hun eigen fantasie.

Naast deze vier opdrachten komt er een door de stichting Steam ontwikkeld programma voor de basisscholen.
Aanmelden voor een programma kan via het invullen van het contactformulier (door op ‘contactformulier’ te klikken gaat u meteen naar de betreffende pagina)

Kosten: voor ieder programma A1 t/m A4 zijn de kosten per klas/groep € 90,-.

Workshop: ‘lichamen tekenen’ (A1)
Doelgroep: bovenbouw HAVO/ VWO – CKV; profiel Cultuur & Maatschappij

voorkeursdata: dinsdag en woensdag; vanaf 11.00 uur tot 13.00 uur
Na een rondleiding door de expositie gaan we het atelier in. Hoe zijn de onderdelen van het lichaam verbeeld? We gaan hiermee aan de slag en maken uit verschillende lichaamselementen een levensgrote tekening die een verrassende uitkomst zal hebben.

Discussie rond het thema: ‘Het Lichaam in de kunst’ (A2)
Doelgroep: bovenbouw HAVO/ VWO – CKV; profiel Cultuur & Maatschappij

voorkeursdata: dinsdag en woensdag; tijden: vanaf 11.00 uur tot 13.00 uur
Een rondleiding met een kunstbeschouwelijke uitleg langs enkele kunstwerken. Een pittige discussie wordt gevoerd naar aanleiding van de rondleiding en een vragenlijst. Thema zal zijn het lichaam in de kunst.

Workshop: Een gewassen inkt portret maken (A3)
Doelgroep: bovenbouw HAVO/ VWO – CKV; profiel Cultuur & Maatschappij

voorkeursdata: op dinsdag van 11:00 uur tot 13:00 uur
Een rondleiding langs enkele kunstwerken waar het samen kijken en in gesprek gaan over de werken centraal staat. Daarna volgt een workshop over de werken met gewassen inkt en gaan de leerlingen aan de slag met een portret. Het thema zelfexpressie staat centraal.

Workshop: een fantasiemens tekenen (A4)
Doelgroep: basisonderwijs groep 5 t/m 8.

voorkeursdata: op dinsdag van 11:00 tot 13:00 uur
Een rondleiding door de expositie met als doel inspiratie op de doen voor de verwerkingsopdracht. De opdracht is dan concreet dat de leerlingen een fantasiemens mogen tekenen. Wat ze tijdens de rondleiding gezien hebben en wat indruk op hun gemaakt heeft, gaan ze combineren met hun eigen fantasie over wat een mens meer of anders kan zijn, net zoals de kunstenaars ook hun fantasie hebben gebruikt bij het maken van hun werk voor deze expositie.

Klik voor de pdf versies van het educatieaanbod voor het VO en/of  het educatieproject voor het PO.

Ga hier meteen door naar het contactformulier

De stagiairs:

Patrick van Kasteren
Maastricht Institute of Arts – Zuyd Hogeschool
Opleiding: docent Beeldende Kunst en Vormgeving, kopstudie
Instagram: patrickvankasteren

Annemarie van Drent
Maastricht Institute of Arts – Zuyd Hogeschool
Opleiding: docent Beeldende Kunst & Vormgeving, 2de leerjaar
Instagram: annemarievandrent
Email: annemarie@vandrent.com