Hil van Neer‘THE ORIGIN OF SPECIES, A DARWANIAN EXPRESSION’
Vorig jaar ben ik bezig geweest met een persoonlijk onderzoek naar het ontstaan van soorten [vrij naar Darwin]. Soorten, die zich ontwikkelen naar gelang hun omgeving of situatie hun daartoe bepaalde mogelijkheden biedt of ontneemt .

Als een bioloog heb ik vruchten gedetermineerd, vergeleken en bestudeerd. Als een kunstenaar heb ik conclusies getrokken en deze hervormd en vertaald in papier. Zo ben ik deel geworden van een bijna natuurlijk groeiproces. Een serie kleine geselecteerde papiervormen zijn in een vitrinekistje terechtgekomen en elk vorm daaruit is zorgvuldig gefotografeerd, geduid en gegroepeerd op drie schoolplaten. Enkele papiervormen zijn verder vergroot. Soms is de oorspronkelijke vorm nog duidelijk herkenbaar, maar bij de getoonde variatie 6 is de oorspronkelijke variatie in een nieuwe realiteit veranderd.

Binding met Sittard-Geleen
Van oudsher en nog steeds heb ik een band met Sittard-Geleen door mijn familie, vrienden en de geboorte van mijn zoon in het ziekenhuis in Sittard. Daarnaast heb ik ook meerdere exposities gehad in Sittard.

Hil van Neer  Hil van Neer

Terug naar het overzicht.