Sara Bachour

Sara Bachour (Italië, 1988) vraagt zich af wat echt is en wat waar. “Hoe stellen we vast wat echt is? Is dat door middel van feiten, intuïtie of autoriteit? Als we het over waarheid hebben, wat bedoelen we dan? Is het de waarheid van de feiten, van geloof of van eigen kennis? Realiteit is een ingewikkelde vermenging van verbeelding, collectieve mythes en zintuiglijke waarneming.

Als kunstenaar gebruikt Sara Bachour deze vragen als middel om een andere loop van de gebeurtenissen voor te stellen en een andere manier van zijn. Ze probeert elk onderwerp zo open mogelijk te benaderen. Daarbij staat zij zichzelf toe zich te laten leiden door de reeks van associaties, die nieuwe betekenissen en motivaties onthullen. Met haar werk wil ze het gat dichten tussen het zelf en de ander door zich in te leven in de zienswijze van de ander. Op die manier wil ze een driehoeksverhouding tussen haarzelf, het onderwerp of voorwerp en de kijker bewerkstelligen.

Haar sculptuur ‘Jack and Sophie’ (2023) verbeeldt een moment van een dialoog die zij had met Sophie, een klantenservice AI. De conversatie krijgt de vorm van een waterstraal uit Sophie’s mond, die het onderwerp van de discussie vasthoudt: een kostuum gebaseerd op de outfit van Jack Dawson’s in de film Titanic. In deze film heeft Jack een ondersteunende rol door Rose te helpen haar eigen menszijn te ontdekken. Op een vergelijkbare manier kan AI een ondersteunend figuur zijn door mensen een spiegel voor te houden.

Disciplines

Mixmedia en multimedia

Meer informatie & contactgegevens

Website: www.sarabachour.com

volgende