Debora De Haes

Ik ga op zoek naar de plaats van het individu en zijn verbondenheid met de huidige en volgende fase van ons bestaan.

De gedachten aan een tijdperk gedomineerd door biotechnologie en kunstmatige intelligentie spelen mee in dit proces. Het is een zoektocht naar evenwicht en dualiteit tussen rationeel denken en emotionele reactie.

Mijn interesse in de stellingen van het bestaan, de evolutie en extinctie brengt me bij onderwerpen zoals de oorsprong van het leven, mutaties en bewustzijn.

Visuele beelden worden van de ene context naar de andere verplaatst. Dit roept vragen op met betrekking tot het biologische en het geconstrueerde lichaam en de rollen van een authentiek of gemodificeerd lichaam in een tijdperk van technologische toe-eigening.

Disciplines

Digitale Media | Schilderkunst | Tekenkunst | Mixed Media

Meer informatie & contactgegevens

Website : www.deboradehaes.com

Facebook : debora.dehaes

Instagram : deboradehaes

email : Debora.dehaes@gmail.com

 

volgende