Roos van Geffen

De centrale vraag die Roos van Geffen (Nijmegen, 1975) zich stelt in haar artistieke praktijk is: Wat betekent het om mens te zijn? Wat betekent het om te leven en te sterven, te voelen en aanwezig te zijn in deze wereld en in ons lichaam? Ze onderzoekt verschillende manieren om het mens-zijn te onthullen. Het lichaam speelt een centrale rol in deze verkenning, omdat het zowel een bron van onze ervaringen is als een hulpmiddel om ze te interpreteren en te begrijpen.

In de video-choreografie ‘Fuga’, die zij presenteert in de tentoonstelling, kijken zeven mensen de kijker recht aan; vier vrouwen en drie mannen, van verschillende leeftijden. Afwisselend vallen ze, in overgave, recht vooruit en staan weer op. Soms samen, dan alleen. De titel van dit 10 meter-brede werk verwijst naar de muzikale vorm fuga, gekenmerkt door meerstemmigheid en herhalingen. Bach gebruikte in zijn hoogmis een zevenstemmige fuga, waarin de verrijzenis een belangrijk thema is. In de psychologie heeft fuga de betekenis van plotseling verdwijnen. Er is een geruststelling in het besef van een continue cyclus van verdwijnen en terugkeren.

Zie voor meer informatie haar website.

Disciplines

Ik limiteer me niet tot één medium. Ik experimenteer met verschillende materialen en opstellingen, om de betekenis en existentiële ervaring precies over te brengen. Ik maak zorgvuldig gecomponeerde, geconcentreerde beelden, die visueel aantrekkelijk zijn. Het lichaam (of delen ervan) is de vertolker van abstracte ideeën.

Meer informatie & contactgegevens

Website: roosvangeffen.com

Instagram: roosvangeffen

volgende