Michel van Henten

Michel van Henten richt zich voornamelijk op de menselijke figuur en gebruikt behalve hout ook andere materialen, zoals bladeren, veren, aarde en brons.

De beelden hebben een sterk poëtisch karakter en verhalen over de aardse oorsprong van ons allen en proberen een beschrijving te geven van de complexe menselijke emotionele belevingswereld en hoe hierin het banale zich verhoudt tot het spirituele. De spanning hiertussen bepaalt mede zijn werk.

De beelden van Michel zijn ruw, dragen de sporen van het maken, van het verbinden. Afwerken is slechts buitenkant, kijkt men daaronder, dan ziet men het beeld zoals het werkelijk is.

Disciplines

Beeldhouwen/ sculptuur

Meer informatie & contactgegevens

Website: Michel van Henten

Facebook: michelvanhenten

Instagram: michelvanhenten

email: michelvanhenten@gmail.com

volgende