Rini Ronckers

Zoals Rini 1001 elementen uit alles in haar leven tot component maakt, zo gebruikt ze ook alle materialen en vormen waar haar oog op valt in de visuele wereld, onbeperkt in materiaal of waarde.

Er is alleen een voortdurende verwondering die alle elementen samen kan brengen, een veelheid aan schijnbare tegenstrijdigheden die haar beleving het meest waarachtig visueel maken. Zo ontstaan de wonderlijk pluriforme werken die zij maakt. Het werk herbergt verschillende tijden, herinneringen, volgordes. Maar ook een veelheid aan materialen en technieken. Het is een zorgvuldig aftasten van betekenissen; het lieflijke is niet alleen lieflijk, het mooie heeft zijn lelijke, priemende kantjes, het persoonlijke wordt ontdaan van sentiment, het neutrale en algemene heeft vaak een schrijnende werking.

Disciplines

Beeldende kunst, diverse technieken

Meer informatie & contactgegevens

Website: www.rinironckers.nl

Facebook: Rini Ronckers

Instagram: rinironckers

email: rinironckers@gmail.com

volgende