De Salon

De Salon

De Salon, wordt georganiseerd door de Stichting De Salon Sittard-Geleen in samenwerking met het Museum voor Hedendaagse Kunst De Domijnen (13e editie). D Het Thema van deze Salon is: LANDSCHAP 2.1


RANDPROGRAMMA:

 20 december: 14.00 uur treden de vertellers op met “landschapswoorden”.

27 december: lezing Jan Salden over landschap in de film

Salon Sittard Geleen Jan Salden

 

03 januari: lezing Arjen van Prooijen over landschap in de kunst.

10 januari: film Koyaanisqatsi met een introductie en nawoord door Kevin Toma (filmrecensent Volkskrant).
Salon Sittard Geleen Kevin Toma

17 januari: Museumconcert  om 11.30. Het betreft een concert van Nienke Nasserian.

Motivatie keuze thema 'Landschap 2.0'

Het NBTC heeft in het kader van Perspectief 2030 een aantal themajaren. In 2021 gaat dat een ‘Ode aan het Nederlands Landschap” worden. Dit is de aanleiding voor de Stichting De Salon Sittard-Geleen om in december 2020 een expositie te openen in museum De Domijnen in Sittard met als werktitel “Landschap 2.0”.

Het landschap in onze directe omgeving rond  Sittard-Geleen is een heel bijzonder en bovendien een kwetsbaar landschap. De gemeente grenst zowel aan België als Duitsland en is in dat opzicht tamelijk uniek. De landsgrenzen van Duitsland en België vervagen wellicht door het begrip Euregio maar worden nog altijd als grens ervaren. Met de Grensmaas aan de Belgische kant is ook een fysieke grens direct zichtbaar. Bij Sittard-Geleen begint het heuvelland met de Kollenberg als meest noordelijke heuvel. Het gebied wordt wel de poort naar Zuid-Limburg genoemd.

De contrasten in het landschap van Sittard-Geleen worden niet alleen als schoonheid ervaren. Dat schoonheid van de natuur eeuwig en altijd blijft en niet wordt aangetast is een illusie. Er is wel degelijk sprake van aantasting en verandering. De Staatsmijn Maurits in Geleen, het latere DSM, Nedcar en de containerhaven in Born hebben het gebied een ander aanzien gegeven.

Als je als automobilist over de A2 naar het Zuiden reist, dan is de eerste afslag Sittard bij een industrieel complex, Nedcar. De tweede afslag op deze autobaan enkele kilometers verder is bij het grote chemisch industrieterrein Chemelot. Heel duidelijk wordt dan dat schoonheid en kwetsbaarheid elkaar ook in de weg kunnen staan.

Aan de oostgrens van Sittard overheersen grensoverschrijdende natuur- en landbouwgebieden het landschap. Ten zuiden van Sittard is momenteel het project ‘Corio Glana Highlight 20’ in uitvoering. Een grootschalig project van Waterschap Limburg, Provincie Limburg, gemeente Sittard-Geleen en Natuurmonumenten.

Het doel van de expositie wordt om een brede kijk op het toekomstig landschap te ontwikkelen om daarmee de bewustwording en de ideeën over schoonheid en kwetsbaarheid van het landschap rond onze gemeente te verbreden en misschien te veranderen.

Het landschap om ons heen lijkt zo gewoon dat we meestal naar het buitengewone landschap willen kijken en de schoonheid van ons eigen landschap niet meer zien.

Onze interesse voor het landschap wordt gewekt als het ons verontrust óf juist rust en recreatie verschaft. Wij ervaren de diversiteit, maar ook de verschraling. Wij weten dat biodiversiteit wenselijk is maar op de proef wordt gesteld. Dat enerzijds boeren en anderzijds de wens tot natuurbeheer worstelen met dilemma’s bij iedereen bekend.

De beleving van het landschap wordt ervaren via onze zintuigen:  het licht, de ruimtelijke  beleving, de geuren, de kleuren en het geluid. Dit zou de invalshoek van kunstuitingen kunnen zijn. Wij hopen dat dat een verfrissende blik zal opleveren.

Alle leeftijden, alle sociale groeperingen hebben met de openbare leefomgeving te maken.

Wij zetten het focus op landschap via de kunstuitingen. De geselecteerde kunstenaars doen dat door hun beeldend werk.

In de loop van 2020 wordt een educatief programma ontwikkeld bij de expositie “Landschap 2.0”. Het programma is gericht op scholieren, studenten, volwassenen en senioren, zowel inwoners als bezoekers van de gemeente Sittard-Geleen.

De Expositie LANDSCHAP 2.0:

Meer dan 40 kunstenaars die een binding hebben met de regio Sittard-Geleen zijn door de beide curatoren, Arjen van Prooijen en Marjo Boesten, uitgenodigd om werk aan te leveren voor de expositie in het museum voor Hedendaagse Kunst in De Domijnen aan De Ligne in Sittard.

Logo

Over ons

Contact

Contact